HAKKIMIZDA

VİZYONUMUZ

Ülke ihtiyaçlarına cevap verebilecek çağdaş değerlere sahip bireyler yetiştiren öncü bir kurum olmaktadır.

MİSYONUMUZ

Etkili öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak, alanında gerekli bilgi beceriye sahip, toplumsal gelişime katkı yapan ve toplumsal değerlere önem veren emeğe saygılı bireyler yetiştirmektir.

Haydarpaşa Ticaret Lisesi Hakkında

Kalkınmada önemli rol oynayan unsur insandır. İnsanın eğitimi uzun vadeli bir yatırım ister. Bu yatırım ülkenin geleceğini belirler. Günümüzde ülkelerin kalkınmasında ekonomik ve ticari faaliyetlerin önemi de artmaktadır.

Kıbrıs Türklerinde ticaret eğitimi, 1959 a kadar Celal Bayar Lisesi (Lefkoşa Türk Lisesi) ve Adnan Menderes Kız Lisesi ( Kız Lisesi) ticaret (commercial) bölümlerinde verilmekteydi. Okulumuz, 1959-1960 Öğretim yılının başında Haydarpaşa Cami avlusunda bulunan “Haydarpaşa İlkokulu”nun taşınması ile boşalan binaya, iki okulda bulunan ticaret bölümlerinden nakil yapılarak “Haydarpaşa Ticaret Lisesi “ ismi ile eğitime başlamıştır.

İlk yılında 22 kız, 128 erkek olmak üzere 150 öğrenci ve 12 öğretmen ile Ticaret ve Akademi bölümüyle , Türkiye den adamıza görevli gelen ve okulun ilk müdürü olan Prof. Dr. Rıza Akbora önderliğinde derslere başlamıştır. 1970-1971 Öğretim yılına kadar ilk binasında hizmet vermiş, bu tarihten 1974 e kadar Beliğ Paşa Malikhanesinde eğitime devam etmiştir. 20 Temmuz 1974 Barış Harekatından sonra şimdiki binasına taşınmış ve günümüze kadar artan öğrenci sayısına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaca göre birçok bina ilave edilmiştir.

İki bölüm ile eğitime başlayan okulumuz 1974’ ten sonra üç bölüm olmuş ve Sekreterlik bölümü ile iş hayatına mesleki alanda donanımlı sekreterler kazandırmıştır. 1984-1985 Öğretim yılında Akademi bölümü(Yüksek Tahsil bölümü) son öğrencilerini almış, 1987-1988 öğretim yılında ise gelişen turizm sektörüne işgücü yetiştirmek amacı ile Turizm bölümü açılmıştır.


Günümüzde ,
- Muhasebe Finansman Pazarlama Alanı,
- Büro Yönetimi Alanı
- Yiyecek İçecek Konaklama ve Önbüro Hızmetleri Alanı olmak üzere üç alanda eğitime devam etmektedir. Modern dünyada artan ihtiyaçlara cevap verebilecek donanımlı elemanlar yetiştirmek amacı ile okulumuzun alt yapısını imkanlar doğrultusunda günümüz şartlarına göre geliştirmeye çalışmaktayız.

Eğitim hayatına 4 şube ile başlayan okulumuz 25 şube ile ülkeye kalifiye elemen yetiştirmeye devam etmektedir. Öğrencilerimizin bulundukları alanlarda uygulama yapabilecekleri;

-Bilgisayarlı muhasebe odası
-Bilgisayarlı klavye odası
-2 Mutfak
-1 Restorant
-10 Yatak kapasiteli uygulama otelimiz bulunmaktadır.

Sportif ve kültürel birçok başarılara da imza atmış olan okulumuz, 500 ü aşan öğrenci ve 67 öğretmen ile Atatürk ilkeleri doğrultusunda, çağdaş, bilgili, yetenekli, ülkesini ve milletini seven insanlar yetiştirmek için eğitim yaşamına devam etmektedir

Okulumuz 60 yıllık tarihi ile topluma birçok üst düzey yönetici, bürokrat, işadamı, esnaf ve eğitimci yetiştirerek işlevini ve misyonunu yerine getirme uğraşı içerisindedir.

Whatsapp Destek Whatsapp Destek