BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ ALANI

Okulumuzda Büro Yönetimi ve Sekreterliği Alanı; Ticaret Sekreterliği ve Yönetici Sekreterliği dalının yeterliklerini kazandırmaya yönelik dört yıllık eğitim ve öğretim veren bir alandır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve dünyada önemi giderek artan bir alandır. Günümüz iş ortamında, birçok alanda bilgi ve beceriye sahip elemanlar aranmaktadır. Büro Yönetimi ve Sekreterlik eğitimi, hem piyasanın istediği bilgi ve beceriye sahip nitelikli meslek elemanı yetiştirmekte hem de klasik sekreterlik anlayışından öteye yönetici yardımcısı boyutu kazanarak alanın gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

TİCARET SEKRETERLİĞİ VE YÖETİCİ SEKRETERLİĞİ DALI

Muhasebe sınıfı

Çağımızda bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte büro hizmetlerinde günümüz iş ortamında alana ait temel bilgi ve becerilerini geliştirerek ve dalın gerektirdiği yeterlilikleri kazandırarak sektörün ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli eleman yetiştirmektedir.

Dört yıllık bir eğitim süresince Bilgisayarda Yazı, Dosyalama Arşivleme, Büro Hizmetleri, Organizasyon, Sunum vb. birçok alan dersinin yanında kültür dersleri de gören öğrenciler iletişim becerisi yüksek, iş programı hazırlayabilen, ofis programlarını kullanabilen, yeterli düzeyde yabancı dil bilen ve son sınıfta da haftada dört gün işletmelerde beceri eğitimi ile iş deneyimi kazanmış bireyler olarak mezun olmaktadırlar.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı mezunu öğrencilerin bütün sektörlerde, geniş bir yelpazede istihdam şansı çok yüksektir.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı mezunlarının uygun iş bulma ve yeterli kazanç sağlama konusunda herhangi bir sorunları olmamaktadır. Mezunlarımız tüm resmi ve özel kurumlar ile kuruluşlarında büro yöneticisi ve sekreter olarak çalışmakta, dileyen öğrencilerimiz, Yönetici Sekreterliği, Ticaret Sekreterliği, Hukuk Sekreterliği ve Tıp sekreterliği dallarında da ön lisans eğitimi alabilmektedirler.

Whatsapp Destek Whatsapp Destek