Ana Sayfa

ALANLARIMIZ

MUHASEBE FİNANSMAN VE PAZARLAMA ALANI

Muhasebe Bölümü

Muhasebe, işletmelerin mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır. Muhasebenin fonksiyonlarını yerine getirerek, muhasebenin amacına ve sonuca ulaşmasını sağlayan kişiler muhasebe mesleğini icra ediyor sayılırlar.

Muhasebe mesleği günümüzde en çok önem verilen ve en çok iş alanına sahip olan bir meslektir.

Muhasebe mesleği çok kapsamlı olduğundan kendi içinde de kısımlara ayrılmıştır. Bunların en önemlileri; serbest muhasebeci mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlik, muhasebe müdürlüğü, muhasebe uzmanlığı, muhasebe elemanı, muhasebe öğretmenliği v.b. Bu branşlardan hangisi olursa olsun ilk önce muhasebe eğitimi almak gererktiği unutulmamalıdır.

Muhasebe mesleği için gerekli eğitimi almak ortaöğretim kurumlarından başlayarak üniversite eğitimine kadar devam edebilmektedir. Tabiki tek bir eğitim sistemi söz konusu değildir. Muhasebe mesleğini seçecek olan kişiler ortaöğretim kurumlarında muhasebe ve finansman bölümü seçerek işe başlayabilirler. Ortaöğretim kurumlarından sonra, muhasebe bölümü ile ilgili meslek yüksek okullarına ve yüksek öğretim kurumlarına devam edebilirler. Bunun yanı sıra muhasebe eğitimi almadan ortaöğretimi bitirmiş bir kişi, ilgili üniversite bölümlerini okuyarak muhasebe mesleğini tercih edebilmektedir.

Muhasebe, Finans ve Pazarlama Alanı;
1-Bilgisayarlı Muhasebe Elemanlığı Dalı
2-Finas, Bankacılık ve Sigortacılık Dalı
olarak iki dala ayrılır.

Muhasebe, Finans ve Pazarlama alanından mezun olan öğrencilerimiz, seçtikleri dal ve meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda muhasebe bürolarında ara eleman olarak muhasiplik ve murakıplık görevlerinin yanı sıra banka ve sigorta şirketlerinde, finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan her türdeki kurum ve kuruluşlarda , ülkemizde ve diğer ülkelerdeki işletmelerin muhasebe birimlerde kolaylıkla iş bulabilmekte ve çalışabilmektedirler.

Muhasebe insanların sahip oldukları varlıkları kontrol eder ve onların çıkarları doğrultusunda yönetir. Eskiden sadece defter tutma olarak bilinen muhasebecilik mesleği günümüzde bilgi üretmek ve varlıkları yönetmek işlevlerini de yerine getirmektedir. İyi bir muhasebeci çağın ihtiyaçlarına uygun bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. Muhasebe ağırlıklı eğitim veren bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olmalıdır. Mezuniyet sonrasında da kendisini sürekli geliştirmeli ve yenilikleri takip etmelidir. Ayrıca muhasebeci yaptığı iş ve işlemlerde meslek ahlâkına uygun davranmalıdır. Muhasebesini tuttuğu işletme ile ilgili tüm kurum kuruluşlara karşı dürüst ve güvenilir olmalıdır.

Daha Fazla Bilgi

YİYECEK, İÇECEK, ÖN BÜRO VE KONAKLAMA ALANI

Turizm Bölümü

Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Yiyecek, İçecek, Ön büro ve Konaklama Alanı Haydarpaşa Ticaret Lisesi Turizm Bölümü olarak Lefkoşa bölgesinde ki öğrenciler ile Mutfak - Servis ve Ön Büro alanında eğitim ve öğretim yapmaktayız. Öğrencilerimizin mesleki gelişimi sağması adına öğretim programları yanı sıra çeşitli etkinlik, uygulama, yarışma, gezi gözlem ve sertifika programları ile faaliyet yürütmekteyiz.

Turizm sektörüne eleman yetiştiren bölüm bir Alan ve bu alana bağlı üç daldan oluşmaktadır.

-Mutfak Dalı
-Servis Dalı
-Ön büro-Kat Hizmetleri- Rezervasyon Dalı

Mutfak Dalı
Restoran ve hotel mutfaklarına aşçı yetiştirmeyi hedefleyen Mutfak dalı hijyen ve sanitasyon kurallarını benimsemiş, mesleğini severek yapan aşçılar yetiştirmektedir. Görülen dersler sos, yemek, salata, tatlı yapımı ile ilgili bir aşçının bilmesi gereken tüm konuları kapsamakta ve okulumuz mutfaklarında uygulamalı olarak verilmektedir.

Servis Dalı
Restoran, bar ve hoteller için servis elemanı yetiştirmeyi hedefleyen servis dalı hijyen ve sanitasyon kurallarını benimsemiş mesleğini severek yapan servis elemanı yetiştirmektedir. Görülen dersler uygulamalı olarak okulumuz restoranında yapılmakta ve bir servis elemanının bilmesi gereken bar ve masa üstü servis takımları, kuver açma, yiyecek ve içeceklerin servisi ile ilgili konuları kapsamaktadır

Ön büro-Kat Hizmetleri- Rezervasyon Dalı
Hoteller ve seyahat acenteleri için ön büro ve kat hizmetleri ile seyahat acentesi rezervasyon elemanı yetiştirmeyi hedefleyen dal hijyen ve sanitasyon kurallarını benimsemiş mesleğini severek yapan turizm sektörünün geniş uygulamaları için çok yönlü eleman yetiştirmektedir. Görülen dersler uygulamalı olarak okulumuz uygulama hotelinde yapılmakta ve Ön büro-Kat Hizmetleri- Rezervasyon konularında sektörün ihtiyacı olan düzeyde konusuna hakim elemanlar yetiştirmektedir.

Tüm öğrenciler 9. Sınıfta turizmle ilgili ortak konuları görmekte 10. Sınıftan itibaren tercih yapılarak ilgi alanlarına göre 3 dala ayrılan öğrenciler 12. Sınıfta sektörde beceri eğitimini tamamlayıp dalına hakim, sosyal becerileri gelişmiş, iletişim becerisine sahip bir şekilde mezun olmaktadır.

Daha Fazla Bilgi

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ ALANI

Ön Büro ve Sekreterlik Bölümü

Çağımızda bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte büro hizmetlerinde günümüz iş ortamında alana ait temel bilgi ve becerilerini geliştirerek ve dalın gerektirdiği yeterlilikleri kazandırarak sektörün ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli eleman yetiştirmektir.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve dünyada önemi giderek artan bir alandır. Günümüz iş ortamında, birçok alanda bilgi ve beceriye sahip elemanlar aranmaktadır. Büro yönetimi ve sekreterlik eğitimi, hem piyasanın istediği bilgi ve beceriye sahip nitelikli meslek elemanı yetiştirmekte hem de klasik sekreterlik anlayışından öteye yönetici yardımcısı boyutu kazanarak alanın gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

Dört yıllık bir eğitim süresince Bilgisayarda yazı, Dosyalama Arşivleme, Büro Hizmetleri, Organizasyon, Sunum vb. birçok alan dersinin yanında kültür dersleri de gören öğrenciler iletişim becerisi yüksek, iş programı hazırlayabilen, ofis programlarını kullanabilen, yeterli düzeyde yabancı dil bilen ve son sınıfta da hafta da üç gün işletmelerde beceri eğitimi ile iş deneyimi kazanmış bireyler olarak mezun olmaktadırlar.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı mezunu öğrencilerin bütün sektörlerde, geniş bir yelpazede istihdam şansı çok yüksektir.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı mezunlarının uygun iş bulma ve yeterli kazanç sağlama konusunda herhangi bir sorunları olmamaktadır. Mezunlarımız tüm resmi ve özel kurumlar ile kuruluşlarında büro yöneticisi ve sekreter olarak çalışmakta, dileyen öğrencilerimiz Yönetici Sekreterliği, Ticaret Sekreterliği, Hukuk Sekreterli ve Tıp Sekreterliği dallarında ön lisans veya diğer dallarda da lisans eğitimi alabilmektedirler.

Daha Fazla Bilgi