MUHASEBE FİNANSMAN VE PAZARLAMA ALANI

Okulumuzda Muhasebe Finansman ve Pazarlama Alanı; Bilgisayarlı Muhasebe Elemanlığı ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik dört yıllık eğitim ve öğretim veren bir alandır.

Muhasebe, Finans ve Pazarlama alanından mezun olan öğrencilerimiz, seçtikleri dal ve meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda muhasebe bürolarında ara eleman olarak muhasiblik ve murakıplık görevlerinin yanı sıra banka ve sigorta şirketlerinde, finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyetleri olan her türdeki kurum ve kuruluşlarda, ülkemizde ve diğer ülkelerdeki işletmelerin muhasebe birimlerinde kolaylıkla iş bulabilmekte ve çalışabilmektedirler.

Dört yıllık bir eğitim süresince Temel Muhasebe Dersleri, Bilgisayarlı Muhasebe, Dış Ticaret Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Banka Muhasebesi, Bilgisayarda Yazı, hukuk, maliye, ekonomi, pazarlama türü dersler vb. birçok alan derslerinin yanında kültür dersleri de gören öğrenciler gerçek ve tüzel kişilere ait girişim ve işletmelerin muhasebe ilkeleri ve hükümleri gereğince, defterlerini tutan, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannemeler ilediğer belgelerini düzenleyen, muhasebe paket programlarını kullanabilen, yeterli düzeyde yabancı dil bilen ve son sınıfta da haftada üç gün işletmelerde beceri eğitimi ile iş deneyimi kazanmış bireyler olarak mezun olmaktadırlar.

BİLGİSAYARLI MUHASEBE ELEMENLIĞI DALI ETKİNLİKLERİ

Ekonomik faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait girişim ve işletmelerin muhasebe ilkeleri ve hükümleri gereğince, defterlerini tatan, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenleyen kişidir.

FİNANSMAN BANKACILIK VE SİGORTACILIK DALI ETKİNLİKLERİ

Bankacılık programının Amacı, bankaların çeşitli bölümlerinde çalışacak ar insan gücünü yetiştirmektir. Bankacılık bölümünden mezun olanlar, devlet veya özel sektöre ait bankalarda memur olarak görev alabilirler. Mezunlar kamu sektöründe ve özel sektörde müşteri temsilcisi, banka müfettişi gibi ünvanlarla görev alırlar ve bankaların çeşitli işlemlerini yürütürler.

Çalışma Alanları Ve İş Bulma Alanları

Mezunlar, kamu sektörü ve özel sektördeki bankalar ile finans kurumlarında, borsa aracı kurumlarında müşteri temsilcisi, banka müfettişi, banka memuru gibi ünvanlarla çalışırlar ve bankaların çeşitli işletmelerini yürütürler.
Elde edilen kazanç, çalışılan kuruma ve yeteneğe göre değişmektedir.
Bankalar ve diğer finans kurumları, fonların yönlendirilmesi ve en iyi şekilde değerlendirilmesi, ekonomik dengelerin korunması konusunda tartışılmaz bir öneme sahiptir. Bu nedenle, bu alanda yetişmiş nitelikli elemanlara her zaman ihtiyaç olacaktır.
Serbest muhasebeciler kendi özel bürolarını açabilmektedirler.
Kamu ve özel kurumların muhasebe servislerinde çalışma olanakları bulunmaktadır.
Gelişmekte olan ülkemiz ve dünya üzerinde değişen ve gelişen teknolojilerin artması ve mali konulardaki uygulamaların değişmesi ve artmasına paralel olarak bu meslekte çalışan kişilerin sayısı ve bu kişilere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.
Her serbest muhasebecinin kazanç durumu ise çalıştığı iş yeri, işteki tecrübesi, başarısı ve iş kapasitesi oranında değişebilmektedir.

Görevler

Ekonomik faliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait girişim ve işletmelerin muhasebe ilkeleri ve hükümleri gereğince, defterlerini tutar, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameler ile diğer belgelerini düzenler.
Serbest iş yapan kişilerin, resmi ve özel kurumların gelirlerini, çeşitli adlardaki (işletme defterleri, serbest meslek kazanç defterleri vb.) defterlere kaydeder.
Kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenler.
Kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirir.
Sosyal Sigortalar Dairesi ile ilişkilerini düzenler.
İhtiyat Sandığı Dairesi ile ilişkilerini düzenler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Matematik ve ekonomiye ilgi duyması,
Başkaları ile iyi iletişim kurabilme yeteneğinin olması,
Dikkatli, titiz ve sabırlı olması,
Yeniliklere açık olması,
İleri görüşlü olması,
sayılarla akıl yürütebilme yeteneğine olması,
Ayrıntılara dikkat edebilme yetenegine sahip olması,
Büro işlerinde çalışmaktan ve verilerle (sayılarla) uğraşmaktan hoşlanan,
Düzenli,sorumlu, sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gerekmektedir.

Kullanılan Alet ve Malzemeler

Bilgisayar, hesap makinesı, yasal defterler, beyannameler, makbuzlar, çeşitli kırtasiye malzemeleri.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Serbest muhasebeciler, büro ortamında ve oturarak görev yaparlar. Görev sırasında birinci derecede verilerle ilgilidirler. Çalışma koşulları düzenlidir. Kişi çalışırken, zaman zaman işletme sahipleriyle, vergi daireleri personeliyle, Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı daireleri personeliyle, bağlı olduğu meslek kuruluşlarıyla ve meslektaşlarıyla etkileşim halindedir.

Mesleğe Giriş İçin Gereken Eğitimi Veren Yerler

Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakültelerde.
Yukarıda belirtilen bölümlerde eğitim veren yüksek okullarda

Whatsapp Destek Whatsapp Destek